இந்த இணைய தளத்தில் நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை பணம் செலுத்தி அறிந்துகொள்ள முடியும். பணம் செலுத்திய பின்னர், உங்கள் ஜாதகம் கணணி மூலம் தயாரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிவைக்கப்படும். பணத்தை paypal மூலம் msnishanth@gmail.com இற்கு அனுப்பவும்.

எங்கள் இணையத்தில் தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விரைவில் நாங்கள் முற்றிலும் தமிழிலான இணைய தளத்தை அறிமுக படுத்துவோம்.

ஜாதக மாதிரியை பார்வையிட இங்கே அழுத்தவும்